Laikraksts Latvietis

Intervija – Linda Graudiņa

Melburna – Rīga – Melburna – 2020

  Laikraksts Latvietis Nr. 632, 2021. g. 13. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Andis un Linda Graudiņi Latvijā. FOTO no Lindas Graudiņas personīgā arhīva.