Laikraksts Latvietis

„Liels un mazs“ 2020. gadā izdoto grāmatu klāstā

Populārākais bijis komikss „Sibīrijas haiku“

  Laikraksts Latvietis Nr. 632, 2021. g. 13. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis