Laikraksts Latvietis

„Vītolu Fonda“ sadarbība ar ziedotājiem Austrālijā

Atskats uz paveikto pēc Vītolu ģimenes viesošanās Austrālijā 2010. gadā

  Laikraksts Latvietis Nr. 632, 2021. g. 13. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: laikraksta „Latvietis“ palīgredaktore Ilze Nāgela, Vilis Vītols, Marta Vītola Melburnā 2010. gada novembrī. FOTO Gunārs Nāgels.