Laikraksts Latvietis

Kanberas Latviešu ev. lut. draudze

Dibina stipendiju teoloģijas studentiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 665, 2021. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kanberas Sv. Pētera baznīcas kancele un altāra daļa. Fotogrāfija ir no Lielās Piektdienas dievkalpojuma Kanberas draudzē 2014. gada 18. aprīlī. Dievkalpojumā kalpo arhibīskaps E. E. Rozītis, viņa pēdējais dievkalpojums Kanberas un citās Austrālijas latviešu draudzēs pirms nākamajā gadā, pēc 21 gada kalpošanas arhibīskapa amatā, viņš pensionējās. FOTO Vītolu fonds.