Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagi Vācijā

Aicina piedalīties valdes sēdē un ar to saistītos sarīkojumos

  Laikraksts Latvietis Nr. 218, 2012. g. 4. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Bērzaine“ Freiburgā. FOTO Daugavas Vanagi Vācijā.