Laikraksts Latvietis

Kad ugunskurā beidz kvēlot ogles...

Gaidu un skautu vadītāji atgriežas dzimtenē

  Laikraksts Latvietis Nr. 225, 2012. g. 18. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Roberts Līsmanis ar dēliem Krišu un Druvi, Rasma Līsmane, dzim. Klētniece, Maija Šķinķe. FOTO Dace Bula.