Laikraksts Latvietis

Flinderiešu māju stāsti – Trešās mājas stāsts (1)

Olģerts un Gerda Dreimaņi, Herberts un Lilija Pauliņi

  Laikraksts Latvietis Nr. 236, 2012. g. 21. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Uldis, Olģerts, Marija, Ernests Dreimaņi 1938. gadā.