Laikraksts Latvietis

Kultūras dienu Fotosalons

Fotogrāfijas, fotogrāfijas...

  Laikraksts Latvietis Nr. 236, 2012. g. 21. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Māra Kolomitseva, Biruta Brūna, Genoveva Janmeija. FOTO Džeimss Noubs (James Nobes).