Laikraksts Latvietis

DV Kanberas nodaļas viesu pēcpusdiena

Pirmo reizi augstākā vadība vienlaicīgi Kanberā

  Laikraksts Latvietis Nr. 236, 2012. g. 21. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: DV Kanberas nodaļas valdes priekšsēdis Edvīns Peniķis, Kanberas vanadžu vadītāja Inta Skrīvere, vanadžu vadītāja Austrālijā Ilga Vēvere un DV Austrālijā valdes priekšsēdis Jānis Priedkalns. FOTO Imants Skrīveris.