Laikraksts Latvietis

Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienas Adelaidē

Atklāšanas koncerts – interesants popurijs

  Laikraksts Latvietis Nr. 238, 2013. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vijolnieki Rasma un Gunārs Larseni un pianiste Monika Lačofija (Laczofy). FOTO Gunārs Nāgels.