Laikraksts Latvietis

Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienas Adelaidē

Atklāšanas koncerts – interesants popurijs

  Laikraksts Latvietis Nr. 238, 2013. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Radošā apvienība „Mūza“ Atklāšanas koncertā. No kreisās: Andris Poga, Sondra Lejmalniece, Ints Dālderis, Pēteris Endzelis. FOTO Gunārs Nāgels.