Laikraksts Latvietis

Austrālijas Latviešu 54. Kultūras dienas Adelaidē

Atklāšanas koncerts – interesants popurijs

  Laikraksts Latvietis Nr. 238, 2013. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Trio Šmite Kārkle Cinkuss“ Atklāšanas koncertā. No kreisās: Ivars Cinkuss, Kristīne Kārkle-Puriņa, Zane Šmite. FOTO Gunārs Nāgels.