Laikraksts Latvietis

Lai skan latvju dziesma!

54. KD kopkora koncerts Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 238, 2013. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kopkora koncerts. Vīru koris diriģentes Astras Kronītes vadībā. FOTO Gunārs Nāgels.