Laikraksts Latvietis

Lai skan latvju dziesma!

54. KD kopkora koncerts Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 238, 2013. g. 9. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

AL55KD rīcības komitejas priekšsēdis Jānis Čečiņš (no labās) saņem Kultūras dienu karogu no AL54KD rīcības komitejas vadītājiem Juri un Intu Skābēm (no kreisās). FOTO Roberts Birze.