Laikraksts Latvietis

Annas Ziedares 39. Vasaras Vidusskola

Atklāta Adelaides tuvumā „Dzintaros“

  Laikraksts Latvietis Nr. 239, 2013. g. 13. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vasaras vidusskolas atklāšana. FOTO Elīna Rikarde.