Laikraksts Latvietis

DV Adelaides nodaļas gadskārtējie dārza svētki

Mielasts svaigā gaisā un jautrā kompānijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 252, 2013. g. 11. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tiesneses Ilze un Biruta izvērtē atbildes uz jautājumiem. FOTO Imants Kronītis.