Laikraksts Latvietis

Andreja Eglīša Latviešu Nacionālā Fonda padome

Vērtē paveikto un plāno darāmo

  Laikraksts Latvietis Nr. 252, 2013. g. 11. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Priekšā no kriesās: Pēteris Ininbergs, Zita Dzelzkalēja ar dēlu Kristapu, Harijs Valdmanis, Gabriela Balode, Inese Meija, Māra Strautmane. Otrā rindā Ieva Graufelde. Trūkst fotogrāfs Valdis Dzelzkalējs. FOTO Valdis Dzelzkalējs.