Laikraksts Latvietis

Flinderiešu māju stāsti – Piektās mājas stāsts (5)

Antons un Velta Puksts

  Laikraksts Latvietis Nr. 257, 2013. g. 15. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēteris un Māra Jaudzemi 2004. gada Ziemsvētkos. FOTO no Jaudzemu ģimenes arhīva.