Laikraksts Latvietis

Flinderiešu māju stāsti – Piektās mājas stāsts (5)

Antons un Velta Puksts

  Laikraksts Latvietis Nr. 257, 2013. g. 15. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Osis un Ļoņa Rudaki, Vilma Lauriņa, Antons Puksts. Aizmugurē Arvīds Lauriņš un Velta Puksta. FOTO no Lauriņu ģimenes arhīva.