Laikraksts Latvietis

Flinderiešu māju stāsti – Piektās mājas stāsts (5)

Antons un Velta Puksts

  Laikraksts Latvietis Nr. 257, 2013. g. 15. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Janmeiju ģimene Adelaides ostā Veltu sagaidot 1959. g. 24. decembrī. No kreisās: Kārlis, Māra, Laima, Geņa un Velta. FOTO no Pukstu ģimenes arhīva.