Laikraksts Latvietis

Vēstule no Talsiem

Pateicība par grāmatu sūtījumu

  Laikraksts Latvietis Nr. 264, 2013. g. 4. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

A. Pelēča lasītavas pārzinis Z. Kalmanis saņem sūtījumu. FOTO Dainis Kārkluvalks.