Laikraksts Latvietis

Vēstule no Talsiem

Pateicība par grāmatu sūtījumu

  Laikraksts Latvietis Nr. 264, 2013. g. 4. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pateicības vēstule Melburnas latviešiem.