Laikraksts Latvietis

Līgo „Daina“!

Bērnudārzs svin Jāņus

  Laikraksts Latvietis Nr. 264, 2013. g. 4. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

„Dainas“ bērnudārza visjaunākie bērniņi. No kreisās: Ruben Švalbe, brālītis Oliveram (dz. 2013. g. 28. martā) un Emilija Vaita (Whyte), māsiņa Annika (dz. 2013. g. 3. maijā). FOTO Ilze Kasparsone.