Laikraksts Latvietis

Līgo „Daina“!

Bērnudārzs svin Jāņus

  Laikraksts Latvietis Nr. 264, 2013. g. 4. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Elsa Rone lec pāri ugunskuram ar Emmas Švalbes un vecmāmiņas Maijas Misiņas palīdzību. FOTO Ilze Kasparsone.