Laikraksts Latvietis

Adelaides DV namā lielas izdarības

Trīs notikumi vienā dienā

  Laikraksts Latvietis Nr. 272, 2013. g. 28. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

DV Adelaides nodaļas pilnsapulcē: kasieris Juris Dancis, Vanadžu priekšniece Regīna Berķe, nama saimnieks Andris Jaudzems, sekretāre Astra Kronīte, nodaļas priekšnieks Imants Kronītis, priekšnieka vietnieks Artūrs Berķis, Ēriks Krūmiņš – aprūpe, biedrzine Rita Pillups, vīru kora priekšnieks Ričards Rozentāls, revīzijas komisijas loceklis Aivars Vēzis, otrā sekretāre Gunta Rudzīte. FOTO Ilga Vēvere.