Laikraksts Latvietis

Flinderiešu māju stāsti – Astotās mājas stāsts

Erna Tomane

  Laikraksts Latvietis Nr. 272, 2013. g. 28. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Rūta, Erna un Valdis pirmā istabā Adelaides mājā. FOTO no Tomaņu ģimenes arhīva.