Laikraksts Latvietis

Adelaides skolas sarīkojums

Atnesa prieku un smaidus

  Laikraksts Latvietis Nr. 277, 2013. g. 25. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skolnieki sniedz referātus. Skolotāja Rasma Celinska. FOTO Džeims Dokertijs (James Docherty).