Laikraksts Latvietis

Austrālijas latviešu skolotāju konference

Notikusi Adelaides apkaimē

  Laikraksts Latvietis Nr. 278, 2013. g. 4. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Austrālijas latviešu skolotāju konferences dalībniekiem. Priekšējā rindā Sandra Kronīte-Sīpola (vieslektore no ASV), Zinta Ozoliņa (LAAJ), Daina Grosa (PBLA), Elisa Freimane (vieslektore no ASV). FOTO Zinta Ozoliņa.