Laikraksts Latvietis

Ziemassvētku svinības 2013

Latviešu Centrā Minsterē

  Laikraksts Latvietis Nr. 291, 2014. g. 7. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ziemassvētku vecītis atjāja ar ēzeli. FOTO Ovens (Owen) Šneiders.