Laikraksts Latvietis

Tikšanās ar mākslinieku Larisu Strunki Stokholmā

Arī ieskats Zviedrijas latviešu pensionāru dzīvē

  Laikraksts Latvietis Nr. 291, 2014. g. 7. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Stāv Leimaņu pāris. Sēž no kreisās: Margota Puķīte, Māra Strautmane, Viktorija. FOTO Ints Puķītis.