Laikraksts Latvietis

Tikšanās ar mākslinieku Larisu Strunki Stokholmā

Arī ieskats Zviedrijas latviešu pensionāru dzīvē

  Laikraksts Latvietis Nr. 291, 2014. g. 7. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Margota Puķīte un Lariss Strunke pie viņa gleznas. FOTO Ints Puķītis.