Laikraksts Latvietis

Draudzei jauna valde

Melburnas latviešu ev. lut. draudze

  Laikraksts Latvietis Nr. 292, 2014. g. 17. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Kārlis Kasparsons, Nora Žubecka, Gunta Vagare, Dzintra Samule, Kristīne Saulīte, māc. Dainis Markovskis, Jānis Kārkliņš, Pēteris Saulītis, Mārtiņš Biršs. FOTO Ilze Nāgela.