Laikraksts Latvietis

Vanagi apciemo Vasaras Vidusskolu

Pasniedza ciema kukuli un stāstīja par DV

  Laikraksts Latvietis Nr. 294, 2014. g. 20. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vanagi Vasaras Vidusskolā. FOTO Imants Kronītis.