Laikraksts Latvietis

Kurš apēda manu sviestmaizi šī gada 3x3 nometnē?

Saiets sākās ar iepazīšanos vakaru

  Laikraksts Latvietis Nr. 295, 2014. g. 5. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Muzikanti pārrunā akordu secību. FOTO Māra More (Moore).