Laikraksts Latvietis

Kijevas dienasgrāmata

Latvija Okupācijas muzeja darbinieki darba vizītē Ukrainā

  Laikraksts Latvietis Nr. 298, 2014. g. 27. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Latvijas Okupācijas muzeja direktores vietnieks Gunārs Nāgels un Latvijas vēstniece Ukrainā Argita Daudze aizdedzina svecītes Golodomora un pēdējo dienu upuru piemiņai. FOTO Golodomora upuru piemiņas memoriāls.