Laikraksts Latvietis

Kijevas dienasgrāmata

Latvija Okupācijas muzeja darbinieki darba vizītē Ukrainā

  Laikraksts Latvietis Nr. 298, 2014. g. 27. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Viesnīcas ieeja ar miliču pamestiem vairogiem 20. februārī. FOTO Gunārs Nāgels.