Laikraksts Latvietis

Jānis Čečiņš – AL55KD rīcības komitejas priekšsēdis

Kas notiks šī gada Kultūras dienās Sidnejā?

  Laikraksts Latvietis Nr. 300, 2014. g. 17. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Vilcienā ceļā uz Austrālijas Latviešu 19. Kultūras dienām Pertā 1969. gadā ar Anitu Apini. FOTO Linda Ozere.