Laikraksts Latvietis

Jānis Čečiņš – AL55KD rīcības komitejas priekšsēdis

Kas notiks šī gada Kultūras dienās Sidnejā?

  Laikraksts Latvietis Nr. 300, 2014. g. 17. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ulda Siliņa lugā „Ir akmeņi raud“ 34. Kultūras dienās 1984. g. Lonsestonā. No kreisās: Uldis Siliņš, Ruta Ošiņa, Jānis Čečiņš, Lija Veikina.