Laikraksts Latvietis

Jānis Čečiņš – AL55KD rīcības komitejas priekšsēdis

Kas notiks šī gada Kultūras dienās Sidnejā?

  Laikraksts Latvietis Nr. 300, 2014. g. 17. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

„Pēc kaut kā cēla, nezināma“ izrādē 2012. g. 54. Kultūras dienās Adelaidē. No kreisās: Andris Kariks, Iveta Rone, Jānis Čečiņš. FOTO Gunārs Nāgels.