Laikraksts Latvietis

„Priecīgas pēdas“

LELBA labdarības pasākums

  Laikraksts Latvietis Nr. 309, 2014. g. 14. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Toms Gross. FOTO Daina Grosa.