Laikraksts Latvietis

„Tēvu tēvu laipas mestas, bērnu bērni laipotāji“

Baltu sakrālais mantojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 311, 2014. g. 30. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ūsiņa svētki. FOTO Inese Krūze.