Laikraksts Latvietis

Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes Nams

Projekta Grumbuļainais ceļš 2011 –2014

  Laikraksts Latvietis Nr. 313, 2014. g. 12. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Nākotnes Nama projekts. FOTO Latvijas Okupācijas muzejs.