Laikraksts Latvietis

Melburnas Latviešu biedrības Jāņi

Zāle izpušķota ar dažādām Austrālijas jāņuzālēm

  Laikraksts Latvietis Nr. 316, 2014. g. 2. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pirmajā rindā no kreisās: Melita Ozola, Rasma Celma, Jāņu tēvs Jānis Saltups, Jāņu māte Iveta Laine, Daila Piksone, Juris Ozols. Aizmugurē: Māra Piksone, Inta Šarpa (Sharpe), Gundega Druva. FOTO Magnuss Lainis.