Laikraksts Latvietis

Rīgas Centrālcietumā noslepkavotie

Lūgums sniegt ziņas

  Laikraksts Latvietis Nr. 327, 2014. g. 19. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Atpazīto Rīgas Centrālcietuma upuru saraksta pirmā lapa. Pēc katra vārda ekshumācijas kārtas numurus. FOTO Latvijas Okupācijas muzejs.