Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sveicam Daugavas Vanagus visā pasaulē!

Atskats uz sadarbību ar „Vītolu fondu“

Laikraksts Latvietis Nr. 629, 2020. g. 22. dec.
Vītolu fonds -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Pirms vairākiem gadu desmitiem tur, tālumā no savas Tēvzemes, kopā pulcējās tie, „kas var jaunu sauli ik dienas vēl sveikt, var strādāt un sapņot un daudz ko vēl veikt“. Toreiz, 1945. gadā, piedzima Daugavas Vanagi – organizācija, kuras viens no galvenajiem mērķiem bija aizstāvēt Latvijas neatkarību un brīvību, stiprināt ticību Latvijas valstij un saglabāt latviešu tautas vienotību. Kad latvieši izklīda plašajā pasaulē, Daugavas Vanagu organizācija devās viņiem līdzi, un vārdi, Daugavas vanagi sasaucieties! gan Austrālijā, gan Rietumeiropā, gan Kanādā un ASV skanēja kā solījums būt vienotiem un nekad neaizmirst savu Tēvzemi.

Šī organizācija ir spējusi pastāvēt, pateicoties daudzu mūsu tautiešu patriotismam un vēlmei ziedot savu laiku un līdzekļus Latvijas labā. Nodibinājums Vītolu fonds ir pateicīgs par ilgtermiņa sadarbību.

Kopš Vītolu fonda dibināšanas ir izveidotas 11 DV nodaļu stipendijas no Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, ASV, Vācijas. Kopā Latvijas izglītībai ziedots vairāk nekā 1,3 milj. eiro. Ar vairākām DV nodaļām, vadītājiem aizejot mūžībā, sadarbība ir beigusies. Ar pateicību pieminām DV Anglijas fonda priekšsēža Ādolfa Sīļa un DV Bedfordas nodaļas priekšsēža Jāņa Tauriņa ieguldīto darbu un sniegto atbalstu jauniešiem Latvijā.

2020./2021. m.g. Vītolu fonds turpina sadarbību ar vairākām DV nodaļām.

Kopš 2004. gada DV Melburnas nodaļa sadarbojas fondu, pateicoties bijušā priekšsēža Aivara Saulīša viesošanās reizei, kurā tika noslēgts līgums par DV Melburnas nodaļas stipendiju dibināšanu. DV Melburnas stipendija ir bijis atbalsts 11 medicīnas studentiem. Esam pateicīgi, ka sadarbība turpinās ar DV Melburnas esošo priekšsēdi Jāni Kārkliņu. Vasarā DV Melburnas nodaļas stipendiāte Renāte Ziemele-Lācīte absolvēja medicīnas studijas un rakstīja pateicības vēstuli nodaļas valdei: „Rakstīt vēstuli ir tik emocionāli, ik mirkli riešas asaras acīs, jo manī ir tik liela pateicība sirdī par to, ka palīdzējāt un vienmēr esat bijuši blakus! Katra diena šo sešu gadu laikā ir bijusi ar lielu atbalstu un stimulu iet un darīt, piepildīt savus sapņus. Nešaubos, ka ikviens no stipendiātiem dzīvo ar cerību iegūt pastāvīgus, pietiekamus ienākumus, lai nākotnē varētu palīdzēt kadam, kurš ir bijis tādā pašā situācijā, kā es pirms sešiem gadiem, kad bija nepieciešams atbalsts. Pateicoties Jums, es redzu un ticu, ka esmu spējīga, ka es varu visu!“

Pirms 14 gadiem, 2006. gadā, fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe viesojās Kanādā, kur viņu mīļi uzņēma Atis un Balva Bredovski. Brauciena ietvaros tika noklausīts DV vīru kora 40 gadu jubilejas koncerts un satikts DV Toronto nodaļas toreizējais priekšsēdis Varimants Plūdonis. Toreiz tika dibinātas DV Toronto nodaļas stipendijas. Sadarbība turpinās, organizāciju vadot priekšsēdim Atim Bredovskim. Šogad stipendiju saņem trīs jaunieši, kuri studē arhitektūru, mehatroniku un būvniecību.

DV Toronto vanadzes, godinot mūžībā aizgājušo locekli Mariju Viduci, dibināja stipendiju zobārstniecības studentei. Marija Viducis mūžībā aizgāja 2019. gada 11. janvārī. Toronto viņa pabeidza zobārstniecības studijas un nodibināja ģimeni. Savā dzīves laikā viņa ir sniegusi palīdzību daudziem un to, pateicoties vanadzēm, turpinās arī mūžībā aizejot.

2010. gadā tika nodibināta DV Kanādas valdes stipendija. Bijušais valdes priekšsēdis Juris Eglītis fondam rakstīja: „Lai saglabātu Latvijas neatkarību, īpaša uzmanība jāpievērš izglītībai, tāpēc no biedru un sabiedrības saziedotiem līdzekļiem, kā arī testamentāriem novēlējumiem esam izveidojuši DV Kanādas valdes stipendiju.” Septembrī arhitektūras studijas uzsāka Anta Ziediņa no Amatas novada.

Daugavas Vanagu Notingemas nodaļas stipendiju dibināja tās valde. Stipendijas kārtošanu uzņēmās Krišs Ligers. Ik gadu nodaļas biedri aktīvi atzīmē svarīgas atceres dienas un pulcē apkārtnes latviešus. Šogad stipendija piešķirta audiologopēdijas studentei Annijai Anetei Loginai no Balviem.

Arī DV Adelaides nodaļas vanagi un vanadzes aktīvi atbalsta Vītolu fonda mērķi, dibinot gan nodaļas vanagu stipendiju zemessargiem, gan vanadžu – mājturību studējošām studentēm. Paldies par sadarbību Ilgai Vēverei un visiem DV Adelaides nodaļas biedriem!

2019. gadā Guntas Vagares vadībā tika nodibināta Marijas Ķeņģes piemiņas stipendija. Ierosinājumu saglabāt DV organizācijas vanadžu kustības iedibinātājas un mājturības skolu izveidošanas pamatlicējas piemiņu, atbalstījušas arī vanadzes no Pertas, Adelaidas, Kanberas, Melburnas, Sidnejas, Kanādas, ASV un Latvijas. Stipendija piešķirta Latvijas Universitātes mājturības studentei Armandai Višņovai.

Šogad fonds izmaksā arī DV Kanberas nodaļas bijušā priekšsēža Edvīna Peniķa testamentāro novēlējumu. Edvīns Peniķis savas dzīves laikā ziedoja fonda stipendijām, lai atbalstītu vēsturi studējošos, tāpat arī saņēmām DV Kanberas nodaļas ziedojumu stipendijām studējošiem zemessargiem. Saglabājot Peniķa dzimtas vērtības un veikto darbu DV Kanberas nodaļā, šogad ar Edvīna Peniķa piemiņas stipendijām studē 20 jaunieši visās Latvijas augstskolās.

Latvijas Valsts svētkos vēlam, lai jūsu rindas papildina jaunā paaudze, lai darbs turpinās. Vēlamies pateikties ikvienai DV nodaļai par sadarbību un sveikt tās nodaļas, kuras svin dibināšanas gadskārtu! Jūsu darbs ir cildens, jo joprojām tik daudzās pasaules valstīs kopā pulcējas Daugavas Vanagu vanagi un vanadzes, lai uzturētu un koptu latvietību, lai daudzinātu Latvijas vārdu un turpinātu cīnīties par garā brīvu Latviju. Paldies, ka atbalstāt jauniešus Latvijā!

Vītolu Fonds
Laikrakstam „Latvietis“
9.11.2020.Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com