Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


LAAJ 2020. gada kopsanāksme

Apstiprināts jauns prezidijs

Laikraksts Latvietis Nr. 630, 2020. g. 24. dec.
Ilona Brūvere -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LAAJ

LAAJ 2020. gada kopsanāksmes dalībnieki. FOTO Jānis Čečiņš.

12. decembrī notika Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) kopsanāksme, bet šis neparastais, Kovida ietekmētais gads, nozīmēja, ka kopsanāksme nenotika kā parasti Kultūras dienu laikā, bet attālināti Zoom režīmā. Lai gan vienmēr ir jauki satikties aci pret aci, ir jau zināms labums arī, ka LAAJ biedri no visām malām var piedalīties sēdē, izmantojot internetu. Kopsanāksmē bija ap 30 dalībnieku vai nu kā indivīdi, vai pārstāvot vienu no 15 organizācijām.

Kopsanāksmi atklāja LAAJ prezidija priekšsēdis Jānis Grauds, un kā sanāksmes vadītāju ievēlēja Jāni Kārkliņu. Viņam sanāca veiksmīgi vadīt kopsanāksmi, neatstājot Melburnu.

Kopsanāksmē pieņēma prezidija locekļu ziņojumus par aizvadītiem trim gadiem un pārrunāja bijušu un paredzēto darbību.

Kopsanāksme apstiprināja nākošo LAAJ prezidiju (Ko, vai tad jau trīs gadi paskrējuši?), jo sākot ar 2021. gadu tā pāries uz Adelaidi Skaidrītes Aguļēvičas vadībā uz trim gadiem. Prezidija locekļi būs Reinis Dancis (vicepriekšsēdis), Mairita Antona (kasiere), Ilga Vēvere (sekretāre/biedrzine), Ilze Lībeka (Kultūras fonda un Kultūras nodaļas vadītāja), Mārīte Rumpe (lietvedība, informācija, mājas lapa) un Iveta Leitase (Izglītības un skolu nozare). Viņi turpinās atbalstīt latvisko izglītību un latviešu organizāciju darbu, kā arī turpinās sadarbību ar Latviju. Viņiem, dabīgi, turpinās piebiedroties vicepriekšsēži no katras pavalsts.

Sidnejas prezidijam bija nācies risināt dažas problēmas, un bija ierosinātas dažas izmaiņas. Jau pirms kopsanāksmes bija iespēja dalībniekiem iepazīties ar ieteiktām maiņām LAAJ statūtos, galvenokārt, lai iekļautu Kultūras fondu (kam bija atsevišķa valde un kase) prezidija sastāvā, tās atbildību pārņemot Kultūras nodaļai un apvienojot kases. Jaunie statūti ar divām sīkām maiņām tika vienbalsīgi pieņemti.

Tad bija skaidrs ka Kovid iespaids ir arī skāris Kultūras dienas, kas nevarēja notikt kā paredzēts 2020. gadā, bet tika pārliktas uz 2021. gadu. Kopsanāksme arī apstiprināja, ka nākamās Kultūras dienas pēc Sidnejas būs Melburnā – 2023. gadā.

Kopsanāksmē tika arī pārrunāts budžets nākamiem trim gadiem. Šis visām organizācijām ir bijis smagāks gads, mazāk iespēju noturēt parastās nodarbības vai iesākt kaut ko jaunu. Sanāksmē paredzēto budžetu pieņēma, bet, vadoties no 2020. gada pieredzes, tika arī apstiprināts, ka jāpielieto elastīga pieeja pie tā, un to nevar uzskatīt kā iekaltu akmenī.

Sekojot šīm budžeta diskusijām, tika lemts, ka LAAJ ir jāturpina atbalstīt tādas organizācijas kā Sveika, Latvija!, Annas Ziedares Vasaras vidusskola, Tērvetes nometne un citas, kas atbalsta jauniešu spēju uzlabot savu latviešu valodu un veicina jauniešu saites ar latviešu sabiedrību vai nu šeit, vai Latvijā. Tas būtu jādara pat tad, ja šāds atbalsts varētu izraisīt budžeta deficītu.

Ar šo Sidnejas prezidija laiks ir beidzies, ar pateicību par darīto darbu, un Adelaides prezidija laiks sācies, ar vislabākajiem vēlējumiem nākotnē.

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com