Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sidnejas Latviešu pamatskolai trīs absolventi

Izlaidums un Ziemassvētku eglīte

Laikraksts Latvietis Nr. 630, 2020. g. 24. dec.
Baiba Haringtona - (Harrington)


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
SidnejasLatviesuBiedriba

No kreisās: absolventi Aleksandra Vaskune, Arun Peiris, Sigrida Veidnera un viņu mātes Marika Mekkjū (McCue), Zinta Haringtona (Harrington), Ingrīda Veidnera. FOTO Māra More (Moore).

No kreisās: absolventi Aleksandra Vaskune, Arun Peiris, Sigrida Veidnera un Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis Čečiņs. FOTO Māra More (Moore).

No kreisās: Ingrīda Veidnera, Ziemassvētku vecītis, skolas pārzinis Normunds Ronis. FOTO Kaija More (Moore).

Marta un Konrāds Svilāni un Emīls Galviņš no nākamā gada vecākās klases saņem karogu. No labās Andris Galviņš. No kreisās: absolventi Aleksandra Vaskune, Arun Peiris, Sigrida Veidnera. FOTO Māra More (Moore).

Skolēni ar apliecībām. FOTO Kaija More (Moore).

Skolēni ar apliecībām. FOTO Kaija More (Moore).

Skolēni. FOTO Kaija More (Moore).

Sidnejas Latviešu biedrības (SLB) skolai liela diena! Sestdien, 5. decembrī, divi sarīkojumi vienā reizē – izlaidums un Ziemassvētku eglīte. Parasti būtu bijuši divi atsevišķi sarīkojumi, bet šis nav bijis parasts gads.

Skolas gads bija sācies 1. februārī pēc garajām vasaras brīvdienām kā parasti. Austrālijas austrumos visu vasaru bija plosījušies milzīgi, neapturami ugunsgrēki. No dūmiem nebija glābiņa. Pēc nežēlīgās vasaras skolas saime katru sestdienu veselus divus mēnešus darbojās Latviešu namā kā parasti. Sestdienas kafejnīcā bija omulīgas – tauta apgrozījās, dzēra kafiju, aprunājās, palika uz pusdienām.

Pēkšņi marta beigās Covid-19 dēļ Jaundienvidvelsas valdība ieveda ierobežojumus. Latviešu nams bija jāslēdz. Sestdienas skola turpināja strādāt attālināti līdz gada beigām, lietojot Skype, Zoom un e-pastu. Skolotāji no izolācijas savās mājās katru sestdienas rītu vienu stundu bērniem pārsvarā mācīja valodu. Skola vairs tikai divas reizes satikās klātienē. Pirmoreiz, oktobra vidū svaigā gaisā, latviešu luterāņu baznīcas pagalmā Hombušā. Otrreiz – 14. novembrī Latviešu namā, kad skola atzīmēja valsts svētkus.

Skolas gada beidzamā diena nu ir klāt! Visi ierodas laicīgi, lai pa klasēm sagatavotos. Vecāki sakārto zāli. Galdus saliek attālināti, eglīti priekšā, un pašā vidū goda vietā jauno viedo televīziju, kura pirkta ar Latvijas valdības finansiālo atbalstu.

Izlaidums sākās plkst. 11.00 ar karoga ienešanu un valsts himnu. Corona-19 ierobežojumi aizliedz dziedāšanu. Himnu kora dziedājumā noskatāmies un noklausāmies televīzijā. Andris Galviņš vada sarīkojumu. Ierodas Ziemassvētku vecītis, krietni apvēlies pēc divām nedēļām karantīnā, un apsēžas pie eglītes.

Šī gada pamatskolas absolventi – Sigrida Veidnera, Aleksandra Vaskune un Arun Peiris – katrs stājās priekšā ar īsu runu. Kavējās atmiņās un pateicās skolotājiem, kas viņus mācījuši, sākot no pirms skolas dienām. Skolotājus nosauc dotajos vārdos kā draugus – Sandra, Dace, Sarma, Leksis, Marita, Velga, Daira, Elita, Ilona, Māra, Valdis, Ingrida. Ir pateicīgi arī tiem, kas gatavojuši garšīgās pusdienas, un tiem, kas organizējuši sporta un peldēšanas sacīkstes.

Aruns, kopš pirmās reizes 2009. gadā, ir katru skolas sestdienu bijis Latviešu namā, atskaitot vienu gadu, kad dzīvojuši Bostonā, un tur gājis latviešu skolā. Sidnejas Latviešu skolā sevišķi paticis spēlēt teātrī. Ir pateicīgs Normundam, kas iemācījis spēlēt Zolīti. Skolā spēlējis ar draugiem – Aleksi, Daini, Emīlu Miku un Oskaru – lai vinnētu!

Aleksandrai bija divi gadi, kad no Latvijas atbrauca uz Austrāliju. Četru gadu vecumā sāka iet latviešu skolā, bet pēc diviem gadiem pārtrauca. Piedzima māsiņa Nicola. Aleksandra 10 gadu vecumā atgriezās skolā. Atceras peldēšanas sacensības, arī galda tenisa turnīrus, kur ieguva pirmo vietu. Pateicās par Nameja gredzenu, kuru valkās ar godu un lepnumu.

Sigrida sāka iet Latviešu skolā 3 gadu vecumā. Īpaši patika mācīties tautas dejas, dziedāšanu un vēsturi. Patika dziedāt un piedalīties visos skolas sarīkojumos, koncertos un teātrī. Patika arī sporta nodarbības, kuras vadīja Viktors. Domā, ka daudzos gados sakrātās zināšanas būtu aizmirsusi, ja skola nebūtu turpinājusies caur Zūm (Zoom).

Tad nāk vesela rinda apsveicēju ar apliecībām, ziediem, grāmatām, naudu. Skolas pārzinis Normunds Ronis absolventiem pasniedz apliecības un ziedus. Jānis Čečiņš uzrunā SLB vārdā un apsola katram Nameja gredzenu. Valdis Krādziņš apsveic no Daugavas Vanagiem un arī no evaņģēliskās luteru baznīcas Hombušā, Baiba Bērziņa no korporāciju kopas. Absolventu mātēm pasniedz ziedus no SLB dāmu kopas.

Absolventi svinīgi nodod karogu nākamai klasei, kuri savukārt sola karogu turēt augstā cieņā, rādīt priekšzīmi jaunākiem skolniekiem un atcerēties piederību Latvijai. Televīzijā koris nodzied Tev mūžam dzīvot, Latvija. Karogu iznes nākamā gada vecākā klase. Svinīgais sarīkojums ir beidzies.

Ziemassvētku prieki var sākties! Vispirms visiem skolas bērniem izsniedz apliecības un skolotājus apdāvina. Viena pēc otras visas četras klasītes stājas priekšā ar dzejoļiem. Skaita pa vienam, skaita visi kopā. Daži mazākie zina no galvas, citi lasa. Priekšā stājas Zāra un skaita tautas dziesmu pantus. Zāra ir paliela meitene un vairs nenāk skolā, bet visu gadu ir mācījusies latviešu valodu pie Vijas Sieriņas.

Ziemassvētku vecītis katram bērnam dod dāvanu. Bērni pacietīgi sēž. Ir jāgaida, kamēr katram ir dāvana. Tikai tad drīkst savu dāvanu attīt. Pēc koncerta skolas saime pakavējas uz pusdienām. Šogad Covida dēļ visi ir paši savējiem gādājuši ēdamo.

Svētki nosvinēti, trīs pamatskolas absolventi izvadīti! Trīs jaunieši ir daudzus gadus spēlējušies, izskrējušies, paslēpušies katrā Latviešu nama kakta kaktiņā. Latviešu namu pazīst tik pat labi kā savas mājas. Latviešu namā, tā pat kā savās mājās, viņi ir gaidīti vienmēr

Baiba Vītola Harringtona
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com