Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daugavas Vanagiem jauna vadība

Jau notikusi pirmā attālinātā sēde

Laikraksts Latvietis Nr. 636, 2021. g. 10. febr.
Aivars Sinka -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Jaunā DVCV valde savā pirmajā Zoom valdes sēdē. Augšējā rindā no kreisās: Asja Ramate (LV), Pēteris Pētersons (AK), Aivars Sinka (DVCV priekšsēdis – LV/AK) un Andris Kursietis (ASV). Vidējā rindā: Andrejs Mežmalis (LV), Jānis Kārkliņš (Austrālija), Līga Nutere (ASV), Inara Sīkais (Austrālija). Zemākā rindā: Mārtiņš Dāle (LV), Egons Piķelis (LV), Gunta Reinoldsa (Reynolds) (Kanāda). FOTO Ekrānuzņēmums.

Ir pagājuši 75 gadi kopš Zedelgemas gūstekņu nometnē 1945. gada 28. decembrī tika dibināta Daugavas Vanagu (DV) organizācija. 2020. gada decembrī tā laika DV priekšnieks Gunārs Spodris pasludināja 2021. gadu par jubilejas gadu.

Dzimusi Beļģijā, DV tagad ir pasaules mēroga organizācija, pārstāvēta arī Diasporas konsultatīvā padomē pie Ārlietu ministrijas. Daugavas Vanagu Centrālās valdes loma ir pārstāvēt un koordinēt DV darbību visā pasaulē. Tās sastāvā ir locekļi no sekojošām DV zemēm: ASV (Andris Kursietis un Līga Nutere), Kanādas (Gunta Reynolds), Austrālijas (Jānis Kārkliņš), Latvijas (Andrejs Mežmalis) un Lielbritānijas. Tās mērķi ir apvienot latviešu tautas kopību, kā arī sniegt palīdzību, piemēram, bijušajiem leģionāriem, daudzbērnu ģimenēm un audžu ģimenēm.

Ar 2021. gada pirmo janvāri amatā stājusies jauna Daugavas Vanagu vadība: DV priekšnieks Aivars Sinka, DV vanadžu priekšniece Ināra Sīkais un jauns DV CV prezidijs: kasiere Asja Ramate, sekretārs Pēteris Pētersons. Prezidijam pievienojās arī divi referenti: Mārtiņš Dāle un Egons Piķelis.

Darbs ir iesācies jaunā stilā, izmantojot attālināto konferenču tehnoloģijas, lai tikšanās starp locekļiem un kontinentiem varētu būt tieša un regulāra. Centrālā valde tiksies uz sēdēm vismaz četras reizes gadā: vienu reizi gadskārtējā klātienes sēdē un attālināti trīs reizes.

Pirmās prezidija un valdes sēdes jau notikušas. DV CV sēde 17./18. janvārī vienoja trīs kontinentus un sešas dažādas laika zonas! Pirmajā sēdē ar balsojumu apstiprināja jaunus DV priekšnieka vietniekus: 1. vietnieks Andris Kursietis, 2. vietniece Gunta Reinoldsa (Reynolds). Sēdē bija iespēja visiem locekļiem iepazīties, kā arī iezīmēt jauno darbības stilu un mērķus. Valdes locekļi arī ieteica vairākas izmaiņas organizācijas darbības noteikumos.

Liels izaicinājums šajā jubilejas gadā būs jaunā muzeja iekārtošana Lestenē, kas būs veltīts latviešu leģionāru piemiņai. Prezidijs arī uzņēmies sadarboties cieši ar Nameja Fondu, kas atbalsta Nacionālo Bruņoto Spēku veterānus un viņu ģimenes.

Ilgus gadus veiktais aprūpes darbs arī būs jāturpina! 2020. gadā atbalsts leģionāriem sasniedza 21 793 eiro. Leģionāriem un viņu atraitnēm izsniegti medikamenti 40 883 eiro vērtībā. Daudzbērnu ģimenēm sniegta palīdzība 23 880 eiro vērtībā un audžu ģimenēm 15 724 eiro. Tas nebūtu bijis iespējami bez iepriekšējā prezidija gādības, DV CV Pārstāvniecības vadītājas Annas Šņuciņas lielā darba un ziedotāju devuma no visām DV zemēm – paldies!

Nākamā Centrālās valdes sēde jau paredzēta aprīlī. Ir vēl cerība, ka septembrī vai oktobrī sēde varētu arī notikt klātienē Latvijā, ja ar pandēmiju saistītie apstākļi uzlabosies.

Saņemt informāciju, uzdot jautājumus, sniegt ierosinājumus vai kā citādi izteikt vēlmi palīdzēt varat sazinoties ar DV CV prezidiju sekojošā e-pasta adresē: dvcv.p@inbox.lv.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Aivars Sinka,
DVCV priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com