Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvieši pasaulē

Austrālija – Anglija – Latvija – Kanāda

Laikraksts Latvietis Nr. 636, 2021. g. 10. febr.
Vita Kristovska -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Kims, Dzelme, Astrīda, Zinta ar meitu Maiju Loklija Pilona (Lockelys Pylon) virsotnē Jaundienvidvelsas Zilajos kalnos 2020. g. augustā. FOTO no Ligeru ģimenes arhīva.

Sešdesmitajos gados Austrālijā jauniešiem mērķis bija beigt studijas un tad braukt uz Eiropu, lai ceļotu, strādātu un iepazītos ar kultūru. Pēc zobārstniecības studijām Astrīda Zaķīte devas uz Angliju. Tur viņa satika savu dzīvesdraugu – arhitektu Krišu Ligeru. Ģimene apmetās uz dzīvi Nottinghamā, kur piedzima Kims un Ingrīda.

Ģimene aktīvi piedalījās latviešu sabiedrībā. Latviešiem bija biedrības un klubi. Piederēja arī lieli lauku īpašumi – Almēlija un Straumēni. Tur svinēja Jāņus, vasarā ģimenes pulcējās bērnu nometnēs. Aktīva bija ELJA.

Kims Ligers pēc angļu skolas beigšanas apmeklēja Minstere Latviešu ģimnāziju. Skolu apmeklēja jaunieši no Eiropas, ASV un Kanādas. Kims studēja Londonas Universitātē slāvu un Austrumeiropas studiju skolā. 1990/91.  akadēmiskajā gadā Kims mācījās krievu valodu Morisa Toreza institūtā, Maskavā. Kā apmaiņas students viņš varēja ceļot pa plašo PSRS. Ar vilcienu viņš aizbrauca uz Rīgu, Tallinu, Viļņu un arī uz Pēterburgu. Saistoši bija arī ceļojumi Gruzijā, Kazahstānā, Uzbekistānā un Kaukāzā.

Šis bija trauksmains laiks pasaules vēsturē. Lielas maiņas Eiropā – Perestroika, Glasnosķ. Latvijā – Tautas fronte, Latvijas Ceļš, barikādes, 4. maijs un 21. augusts.

ANO vervēja jaunus cilvēkus darbā kādreizējās Padomju savienības republikās, lai attīstītu dažādas programmas. No Anglijas strādāt brīvā Latvijā atbrauca Kims Ligers, no Kanādas jauna akadēmiķe Astrīda Neimane. Jaunajā gadsimtā ģimene apmetās uz dzīvi Kanādā, kur Astrīda sekmīgi aizstāv doktorgrādu. Kims beidz arhitektūru. Ģimenē aug 3 bērni – Krusa, Hugo un Dzelme.

Pirms sešiem gadiem Astrīda Neimane pieņēma darbu kā lektore Sidnejas Universitātē, Kultūras Studiju departamentā. Ģimenei bija jāatrod dzīvoklis. Astrīda atrada piemērotu māju netālu no universitātes. Mājas īpašnieki – ārsti brauca strādāt un specializēties uz ASV. Pirms īres līguma slēgšanas, īpašnieks Astrīdai teica, ka grib aprunāties ar savu sievu Zintu.

Sagadīšanās! Zinta tiešām bija latviete. Zinta Haringtona (Harrington) bija beigusi SLB vidusskolu un ļoti sekmīgi nolikusi latviešu valodas matrikulācijas pārbaudījumu. Zintas 3 bērni apmeklēja SLB skolu. To apmeklēja arī 3 Kanādas latvieši. Nostiprinājās draudzība vecāku un bērnu starpā.

Ģimene ir dabas mīļotāji. Viņi ceļo, siro, peld, staigā un iemīļo Austrālijas dabu. Viņi iepazīstas ar dabas dažādību. Viņi izbauda dabu un iemīl Austrāliju.

Kā laiki mainās. Kad mēs iebraucām Austrālijā, tad stādījām bērzus savos dārzos. Šodienas latviešu jaunieši jūsmo par Austrālijas mežiem, upēm un dzīvniekiem.

Kādā intervijā, kas publicēta Sidnejas Universitātes Sophi žurnālā, Astrīdai Neimanei uzstāda jautājumu, ko nozīmē viņas pētniecības lauks Vides Humanitārā zinātnē. Atbilde nav vienkārša: „Īsumā Vides Humanitāro zinātņu pienākums ir atgādināt un uzsvērt, ka daba un kultūra nav nekad bijušas šķirtas. Šodienas skatījumā, nopietna cīņa ir par planētas pastāvēšanu.'' Akadēmiķe intervijā uzsver, ka jauna ir gan doma, ka radikāli jāstrādā un jāsadarbojas dažādos laukos.

Neimane piemin kādu konferenci, kur apskatīja Baltijas jūras ekoloģiju. Sadarbojās dažādu fakultāšu pārstāvji un zinātnieki. Piedalījās arheologi, meža zvēru patalogi, vides biologs, bioķīmiķis, seno laiku kultūras pētnieks, kā arī dažādi mediju pārstāvji. Neimane citē amerikāņu dzejnieku Valtu Vitmani (Walt Whitman): „Es ticu, ka zāles stiebrs nav niecīgāks par ceļojumu zvaigznājā.”

Neimane šajos sešos gados ir apmeklējusi neskaitāmas konferences. Fakultāte Sidnejā ir augusi. Programmu māca dažādās fakultātēs. Bet sekojot profesionālam izaicinājumam, viņa sekmīgi iztur konkursu darbam Britu Kolumbijas Universitātē un uzsāka darbu Sidnejas Universitātē. Seši gadi ir aizskrējuši. Ģimene atgriežas Kanādā.

Sidneja ir zaudējusi latvisku ģimeni. Kims uz īsu laiku arī bijis SLB valdē. Diemžēl, Dzelme nevarēs nobeigt SLB skolu.

Sākas jauns posms. Te paliek draugu pulks, bet pasaule nestāv uz vietas. Šķiroties Kims uzsver, ka grūti ir apgūt seno un garo Austrālijas vēsturi. Taču, jo ilgāk šeit dzīvo, jo vairāk var saprast, cik bagāta ir šī zeme. Vajadzētu vairākas mūžības, lai iepazītos ar Austrālijas dažādību.

Latvieši ir pasaules cilvēki. Ģimene atstāj mājas Austrālijā, lai atsāktu dzīvi Kanādā.

Vita Kristovska
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com