Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pārdomas Ciešanu laikā – Kas ir Patiesība

Raimonda Sokolovska viedoklis

Laikraksts Latvietis Nr. 637, 2021. g. 17. febr.
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Civilizācijas mērogā Cilvēce jau ir atzinusi atbildi uz jautājumu, kas Patiesība ir. Tādēļ runāt par Patiesību kā par atklātu jautājumu vairs neklātos. Ar visu to jāatceras, ka atzīta ir tikai Patiesības IZZINĀMĀ daļa. Patiesībai, tāpat kā jebkuram dievišķam objektam, piemīt trīs daļas - Izzinātā, Neizzinātā un Neizzināmā.

Šai rakstā apkopojam to, kas pieder pie Patiesības izzinātās daļas. Tādējādi varam sacīt sekojošo:

Ir divi galvenie Patiesības aspekti, kuri lokalizējas atsevišķi, tomēr savstarpēji saistīti - Zemes un Debesu.

Patiesība uz zemes

1. Mūsu Mīlestība ir Patiesība.

2. Mūsu Bērni ir Patiesība.

3. Mūsu Dzīve ir Patiesība.

Mūsu mīlestība var būt vētraina, aizraujoša, dziļa, visaptveroša, vai arī upurējoša, maiga, liega, pieņemoša – un tā ir Patiesība.

Mūsu bērni var būt gudri vai ne tik gudri, tīri un kārtīgi vai arī saburzīti un ne tik kārtīgi, čakli un darbīgi vai slinki un bezdarbīgi – un tā ir Patiesība.

Mūsu dzīve var būt gara vai ne tik gara, bagāta un krāsaina vai vienmuļa un pelēcīga, kalnup ejoša pa neiestaigātām takām un vedoša uz jaunām virsotnēm, vai arī garlaicīga un ejoša pa līdzenumiem un sen nobruģētiem ceļiem – un tā ir Patiesība.

Visā citā mēs varam runāt tikai vai nu par TUVOŠANOS Patiesībai vai arī par ATTĀLINĀŠANOS no Patiesības. Šeit mēs pienākam pie Patiesības Debesu aspekta.

Patiesība debesīs

Tavi Vārdi ir Patiesība. Tie Vārdi ir no Debesīm, bet tie doti mums dzīvošanai uz Zemes. Izdzīvošanai un ieiešanai Jaunajā Pasaulē, kas protams, nozīmē – attīstību un uzplaukumu. Cilvēces mērķis ir uzcelt Debesu Valstību jeb Patiesības Valstību uz Zemes. Cilvēce lēni iet tanī virzienā. Visas civilizācijas mērogā, ja to aplūko globālā apjomā, tad atliek teikt – kopš Jēzus laikiem Cilvēce ir pavirzījusies uz Patiesību par 2% (labi, ja diviem procentiem). Tas ir daudz un maz, atkarībā – kā uz to skatās. Atsevišķa cilvēka mūža ietvaros – pietiekami lēni. Kosmiskos mērogos – pietiekami ātri. „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība,“ saka Tas Kungs. Šādos tempos Cilvēce varētu sasniegt Paradīzi uz Zemes pēc 100 000 gadiem (simttūkstoš gadiem). Tas ir Kosmiskā mērogā ļoti īss laikaposms, tāpēc var teikt – kustība notiek pietiekami ātri.

Šodien jebkurš cilvēks uz Zemes un visa Cilvēce kopumā atrodas vēl tikai ceļā uz Patiesību. Patiesība pēc savas būtības ir tikai neliela INFORMATĪVĀ daļa no Tā Kunga. Patiesība ir Tam Kungam kā dievišķa aura. Patiesība pieder Tam Kungam. Tāpēc nevienam un nekam uz Zemes nepieder monopoltiesības uz Patiesību. Formulēt, kas Patiesība ir, ko mēs šeit darām, nenozīmē pretendēt uz Patiesību pašu kā tādu Tās visā pilnībā. Tas taču lūdzu ir skaidrs, vai ne? Tādēļ šeit piedāvājam tikai mūsdienu jēdzienos to pašu, kas laikmetu gaitā ir izkristalizējies, kā arī, tā sakot, nopūšot Viduslaiku putekļus no plauktiem.

Katrs cilvēks individuāli un visa Cilvēce kā tāda virzās uz Patiesību. Kolīdz Cilvēce piepildīs sevi ar Patiesību, pieies Tai tuvu klāt, aptvers ar To sevi, tā piepildīsies cilvēciskais ceļš uz Zemes un būs izpildīta galvenā Debesu programma visas Cilvēces eksistencei patreizējā veidā. Cilvēces Ceļš turpināsies, bet kādā citā, augstākā, mums šobrīd nezināmā kvalitātē. To Kristietībā sauc par Augšāmcelšanos un Debesbraukšanu, ko apsolījumā sagaidām nākamajos laikmetos. „Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus,“ pirms 2000 gadiem teica apustulis Pāvils (Fil.3:9-16). Savukārt, šobrīd uz Zemes cilvēks cenšas tuvoties Patiesībai gan viens gan dažādu konfesiju sastāvā.

Patiesība un konfesija

Šim nolūkam katra konfesija seko kādai ideālai programmai, ideoloģiskajam virzienam vai idejai, kas ietver savu teoloģiju un tās pielietojumu. Ideja kā tāda ir konkrētās konfesijas robeža tīrībā, labumā un gudrībā. Teoloģija, savukārt, nes konfesijas Ideju un ved savas konfesijas ticīgos uz Patiesību. Jāatceras, ka Ideja ir lielāka par konfesiju un Patiesība ir vēl lielāka par Ideju. Tādējādi Patiesība atrodas VIRS VISĀM KONFESIJĀM. Tādēļ nav pareizu un nepareizu konfesiju, tikai – dažādu. Cilvēks iekļaujas tās konfesijas sastāvā, kura vislabāk tam sekmē ceļu uz Patiesību. Tāpēc visa Patiesība nepieder nevienai konfesijai personīgi, jo Patiesība pieder Tam Kungam. Tas Kungs ar Savu Patiesību piepilda daudzo un dažādo konfesiju ideoloģiju, teoloģiju, sistematoloģiju, kā arī praktisko pielietojumu, un caur to vada tās ticīgos pie Sevis. Tādējādi dažādas konfesijas dažādos veidos kalpo Debesu Valstības jeb Patiesības valstības uzcelšanai uz Zemes.

Vienlaikus cilvēks vienmēr paliek visāda veida disharmoniju nesējs un tāpēc šai ceļā izdara negatīvu ietekmi uz konfesionālās idejas praktisko pielietošanu. Tāpēc Ideja vienmēr prasa kontroli. Labs piemērs ir 16. gadsimtā nepieciešamā Reformācija. Ir uzskats, ka šodien, 21. gadsimtā, tikpat nepieciešams ir tās turpinājums (par to vairāk citreiz), kas ietver cilvēka dziļāku ielūkošanos sevī, no vienas puses, un vairāku Bībelisko interpretāciju dziļāku analīzi, no otras. Tas atsvaidzinās elpu Kristiānisma spējai uzrunāt mūsdienu attīstītu rietumu sabiedrību.

Galvenais debesu uzdevums

Galvenais Debesu uzdevums visai Cilvēcei ir nostaigāt ceļu pie Dieva. Jāatceras, ka Patiesība kā tāda ir tikai neliela INFORMATĪVĀ DAĻA no Dieva Tā Kunga, un nekad nevar tikt apgūta dzīves laikā, uz To var tiekties, pie Tās var tuvoties, vai arī attālināties.

„Tavi vārdi ir patiesība.“ (Jņ.17:17) „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.“ (Jņ.14:16)

Ceļā uz Patiesību ir daudz sastāvdaļu, kuras var atainot kā atsevišķus pakāpienus. Daži no tiem savijās savstarpēji, piemēram individuālais un sociālais. Virzība uz Patiesību notiek cilvēka iekšienē un ārienē katru mirkli, sekundi un stundu visas cilvēciskās dzīves garumā. Tuvošanās Patiesībai ir kāds noslēpumains STARPPOSMS ceļā uz To, kas vēl nevienam un vēl nekad nav bijis sasniegts. „Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.“ (I Kor.2:9)

Patiesība, kā magnēts, pievelk pie sevis cilvēku. „Jo mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai par patiesību,“ atgādina apustulis (2.Kor.13:8). Tāpēc virzīties uz Patiesību ir daudz labāk nekā attālināties no Patiesības.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis

Turpmāk vēlAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMILatviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com